Governing Body

SBL lede -  Die verkiesing was op 24 Maart 2015.

 

Dit is soos volg:

 

Mnr C Boonzaaier - Voorsitter

Mnr D Adonis - Vise-voorsitter

Mnr JJ Cilliers - Skoolhoof

Mev M van Heerden - Sekretaresse

Mev WC Kleinschmidt - Tesourier

Mev M Myburgh

Mnr G du Preez

Mnr P Jeptha

Mev B Moses

Mev M Joseph

Me H le Roux

V Fischer - Verteenwoordiger: RVL

R Johnson - Verteenwoordiger: RVL