Learner Orientation

Die Leerderoriëntering is ‘n gids wat alle leerders en ouers help om hulself te oriënteer ten opsigte van die skool. Dit word deur die loop van die jaar gebruik as ‘n bron van inligting waarna ouers sowel as leerders kan verwys.

 

It will be useful to familiarise yourself with the guide as it will help you to understand the workings of the school and be able to assist your child.

 

Click to download the Learner Orientation document. Learner_Orientation.doc

Kliek om die Leerderoriëntering dokument af te laai. Leerderorientering.doc