School Song and National Anthem

SCHOOL SONG

 

 

In ‘n lieflike dorpie geleë

Deur magtige berge bewaak,

Waar murmelende stroompies hul kronkels

Deur lowergroen oewers steeds maak.

Daar pronk ons trots Alma Mater

Deur dennereuse omsoom-

Die vrug van die lyding en arbeid

Van Hug-note voorvaders vroom.

 

Ons kweek hier ‘n vaste karakter

Ons oefen ons brein, oog en hand;

Ons kweek ‘n gesonde sterk liggaam

En liefde vir Vaderland

 

 

We shall sing of thy fame, Alma Mater.

Till the mountains re-echo the sound;

And the strains of our chorus will linger

Midst the towering pine trees around.

We honour thy name, Alma Mater,

“Tempus Nosce” our motto shall be;

We shall tell of the faith of our fathers

Who suffered that we may be free.

 

With the glorious past to inspire us.

In our efforts united we stand;

Ever striving to further thy honour

Ever proud of our Fatherland.

 

Click on the link to listen......Skoollied / School Song.mp3

 

 

NATIONAL ANTHEM

 

 

Nkosi sikeleli Afrika

Maluphakanyiswa phondo lwayo

Yizwa imithanda zo yethu

Nkosi sikelela thina lu sapho lwayo

 

Morena voloka Setjhaba sa heso

O fedise dintwa le ma tshwe nyeho

O se boloke, Setjhaba sa heso,

Setjhaba sa South Africa, South Africa

 

Uit die blou van onse hemel,

uit die diepte van ons see,

oor die ewige gebergtes

waar die kranse antwoord gee

 

Sounds the call to come together,

and united we shall stand.

Let us live and strive for freedom

In South Africa our Land.